nl
0575-571616
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

 • 0

Voor meerdere schoolvakken zoals bij: wiskunde, natuurkunde, economie en scheikunde is het gebruik van een grafische rekenmachine toegestaan. Grafische rekenmachines die gebruikt mogen worden voor (centrale) schriftelijke examens in 2017 en 2018 dienen te zijn goedgekeurd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De strikte eisen die het College aan de rekenmachine stelt is dat deze is voorzien van een examenstand. Ook als middelbare scholier mag je tijdens examens gebruik maken van je grafische rekenmachine. Alle grafische rekenmachines die wij verkopen voldoen aan de door de CvTE gestelde eisen.

Wij hebben voor je samengevat wat de gestelde eisen voor het gebruik tijdens examens zijn.

 • Enkel toegestane applicaties benaderbaar zijn
 • Een CAS-functionaliteit niet beschikbaar is
 • Het onmogelijk is om programma’s te schrijven
 • Vooraf ingevoerde programma’s en tekstbestanden niet benaderbaar of te gebruiken zijn.

In technisch opzicht geldt voor de examenstand het volgende:

 • Het dient goed zichtbaar te zijn of een rekenmachine in de examenstand staat, Bij voorkeur door middel van een LED-lampje
 • Functie kan ieder moment gecontroleerd worden zonder examenkandidaat te storen
 • Het is onmogelijk gegevens uit te wisselen door elke vorm van communicatie op afstand
 • De examenstand is onomkeerbaar tijdens de toets.

Aanvullende eisen op de reeds geldende regels:

 • Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
 • Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.
 • Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee grafische rekenmachines.
 • Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van een wetenschappelijke rekenmachine.

Alle grafische rekenmachines die wij verkopen voldoen aan de door het CvTE gestelde eisen voor gebruik tijdens toetsen en examens in 2017 en 2018.